Porębski
Informacja o przekształceniu

Informujemy, że z dniem 1 września 2022 roku jednoosobowa działalność gospodarcza:

USŁUGI TRANSPORTOWE ANTONI PORĘBSKI (Konina 50, 34-735 Niedźwiedź, NIP: 7370007363, REGON: 490396722), uległa przekształceniu w spółkę pod nazwą

PORĘBSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W wyniku przekształcenia zmianie uległa forma prawna i adres siedziby firmy oraz jej numery NIP i REGON. Spółce został nadany numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS 0000989532).

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków) oraz kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:

 

PORĘBSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Orkana 68B

34-730 Mszana Dolna

NIP: 7372234991

 

Dodatkowo informujemy, że wskutek przekształcenia spółce PORĘBSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach sukcesji generalnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego.

menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram