Porębski
Jakie są rodzaje tachografów i jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc ich używać w ruchu drogowym?

Tachograf to urządzenie zaprojektowane z myślą o rejestracji obowiązków kierowców oraz czasu ich pracy. Ma ono na celu kontrolę nad poczynaniami pracowników w trasie oraz jest odpowiedzią na krajowe i międzynarodowe regulacje prawne. Dowiedz się więcej na temat rodzajów tachografów, ich specyfiki, a także tego, jak obecnie wygląda czas pracy zawodowego kierowcy w Polsce. 

Czym jest tachograf?

Tachograf to urządzenie służące do rejestrowania danych dotyczących obowiązków kierowcy pojazdu oraz czasu jego pracy. Zbiera on informacje, takie jak prędkość, czas jazdy, przerwy i postoje. Tachograf znajduje główne zastosowanie w sektorze transportu drogowego, szczególnie w przypadku pojazdów ciężarowych i autobusów.

 

Głównym celem tachografu jest kontrola czasu pracy kierowcy, mająca na celu zapewnienie przestrzegania przepisów prawa. Działa to na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i zapobiegania zmęczeniu kierowcy. Jest to istotne zarówno dla samego prowadzącego pojazd, jak i innych użytkowników dróg.

 

Tachograf składa się z kilku podstawowych komponentów:

 

 • Talerz tachografu

Jest to główna część urządzenia, która rejestruje dane. Zawiera tarczę z czasem oraz miejsce na wprowadzanie informacji dotyczących czasu pracy kierowcy.

 

 • Karta kierowcy

Jest to indywidualna karta magnetyczna lub elektroniczna, przypisana do konkretnego pracownika. Umieszcza się ją w tachografie i zawiera informacje o kierowcy oraz jego aktywności.

 

 • Czujniki

Tachograf wykorzystuje różne czujniki, mierzące prędkość oraz czas jazdy, przerw i postoju.

 

 • Wyświetlacz

Można na nim odczytać informacje dotyczące czasu pracy kierowcy, prędkości pojazdu i innych parametrów.

 

 • Drukarka

Niektóre tachografy posiadają wbudowaną drukarkę, umożliwiającą drukowanie raportów zawierających rejestrowane dane.

 

 • Moduł pamięci

To w nim przechowywane są dane dotyczące czasu pracy kierowcy. Najczęściej jest to karta pamięci.

 

Jakie są rodzaje tachografów?

Istnieją dwa główne rodzaje tachografów

 • analogowe, 
 • cyfrowe.

 

Podział ten wynika głównie z postępu technologicznego, który umożliwił wprowadzenie bardziej zaawansowanych systemów rejestrowania danych. Nowoczesne tachografy cyfrowe i inteligentne systemy transportowe oferują większą automatyzację, dokładność oraz dostęp do danych. Ułatwia to zarządzanie czasem pracy kierowcy oraz monitorowanie zgodności z przepisami.

Tachograf analogowy

To tradycyjny rodzaj tachografu, który wykorzystuje talerz z mechanizmem zegarowym do rejestrowania danych. Kierowca ręcznie wprowadza informacje dotyczące swojego czasu pracy, takie jak początek i koniec jazdy, przerwy, postoje oraz zmiany kierowców. Tachograf analogowy jest nadal stosowany w niektórych starszych pojazdach.

 

Do największych zalet tego typu urządzenia jest jest jego niska awaryjność w porównaniu do bardziej zaawansowanych systemów cyfrowych. Działa w sposób mechaniczny i nie wymaga zasilania elektrycznego. Ponadto, jest tańszy w zakupie i utrzymaniu, a także jest prosty w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej.

 

Do wad tachografu analogowego należy przede wszystkim konieczność manualnego wprowadzania danych, co bywa czasochłonne i może skutkować błędami. Co więcej, odczytanie informacji z tarczy sprzętu może być trudne i nieprecyzyjne. Wymaga to dobrej orientacji i dokładności.

 

Tachograf cyfrowy

Tachograf cyfrowy to zaawansowane urządzenie służące do rejestrowania czasu pracy kierowcy oraz innych danych związanych z pojazdem. Działa ono na zasadzie elektronicznego zapisu informacji. Karta kierowcy jest wkładana do tachografu, który automatycznie rejestruje dane. Można odczytać je za pomocą dedykowanego oprogramowania, które umożliwia analizę i generowanie raportów.

 

Wśród największych zalet tachografu cyfrowego należy wymienić przede wszystkim niski odsetek błędów wynikających ze złego wprowadzania danych. Urządzenie robi to samodzielnie i automatycznie. Ułatwia to monitorowanie i analizę działań kierowcy na bieżąco, a także generowanie raportów. 

 

Minusami korzystania z tego typu sprzętu jest zależność od zasilania elektrycznego, a także wymóg nauki obsługi kierowców, którzy mają z niego korzystać.

 

Obecnie w transporcie i spedycji spotyka się przede wszystkim tachografy cyfrowe. Wyparły one urządzenia analogowe z powodu możliwości łatwej zmiany danych na wykresówce oraz niezgodności odczytów z rzeczywistością. Tachograf cyfrowy montowany jest obowiązkowo we wszystkich samochodach powyżej 3,5 tony od 1 maja 2006 roku. 

Kto powinien używać tachografów?

Tachografy są przeznaczone głównie dla kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów, których masa całkowita przekracza 3,5 tony. Obowiązek korzystania z tego typu urządzeń wynika z przepisów prawa, takich jak rozporządzenia Unii Europejskiej dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców oraz regulacji krajowych. 

 

W praktyce, używanie tachografów w ruchu drogowym jest istotne dla kierowców zawodowych, firm transportowych, organów ścigania oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku. 

Jak wygląda używanie tachografu w ruchu drogowym?

Używanie tachografu w ruchu drogowym opiera się na rejestrowaniu czasu pracy, odpoczynku kierowców i innych parametrów związanych z prowadzeniem pojazdu. Urządzenie montuje się w pojeździe i działa na podstawie sygnałów z czujników zamontowanych w skrzyni biegów oraz innych elementach samochodu.

 

W Polsce obowiązują przepisy regulujące korzystanie z tachografów w ruchu drogowym. Opierają się one na dyrektywach Unii Europejskiej, a także aktach prawa polskiego, takich jak np. ustawa Prawo o ruchu drogowym czy ustawa  o czasie pracy kierowców.

 

Montaż tachografu powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie umiejętności i uprawnienia. Zazwyczaj są to eksperci z dziedziny elektroniki samochodowej lub specjalistyczne warsztaty montażowe. Ważne jest, aby instalacja tachografu odbyła się zgodnie z wytycznymi producenta oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i technologii pojazdów.

 

W przypadku zakupu i montażu tachografu, można je najczęściej nabyć w specjalistycznych sklepach lub u autoryzowanych przedstawicieli producentów. Przed kupnem sprzętu warto sprawdzić, czy jest on zgodny z obowiązującymi przepisami oraz czy spełnia wymagania techniczne i funkcjonalne.

 

W przypadku kontroli drogowej, odpowiednie służby inspekcji transportu drogowego mogą sprawdzić poprawność montażu tachografu oraz jego zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy i odpoczynku kierowców.

 

Czas pracy kierowców 2023

Czas pracy kierowcy, który korzysta z tachografu jako urządzenia rejestrującego, jest regulowany przede wszystkim przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz Ustawę o czasie pracy kierowców. Dotyczy to kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, takich jak ciężarówki, ciągniki siodłowe z naczepami, a także kierowców autobusów.

 

Jeśli zastanawiasz się, jak obecnie wyglądają te przepisy w praktyce, przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie. Zawiera ono najważniejszych prawa i obowiązki w kontekście czasu pracy zawodowych kierowców.

 

 1. Czynności wliczające się do czasu pracy kierowcy to: 
 • prowadzenie pojazdu;
 • załadunek i rozładunek;
 • nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem; 
 • pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym; 
 • czynności spedycyjne;
 • codzienna obsługa pojazdów i przyczep;
 • prace związane z wykonaniem zadania służbowego lub zapewnieniem bezpieczeństwa;
 • niezbędne formalności administracyjne;
 • utrzymanie pojazdu w czystości. 
 1. Do czasu pracy kierowcy wlicza się również 15 minut przerwy, jeśli przekracza 6 godzin w danym dniu. 
 2. Tygodniowy czas pracy kierowcy to maksymalnie 60 godzin. Średnio na każdy tydzień nie może przypadać więcej niż 48 godzin pracy z godzinami nadliczbowymi.

 

 1. Dzienny czas jazdy to maksymalnie 9 godzin, ale dwa razy w tygodniu może być wydłużony do 10 godzin. 
 2. Tygodniowy czas jazdy nie może przekroczyć 56 godzin, a dwutygodniowy nie może przekroczyć 90 godzin. 
 3. Pora nocna to okres czterech wybranych godzin pomiędzy 00:00 a 07:00. Jeśli kierowca pracuje choć jedną minutę w tej porze, w danym dniu obowiązuje go limit 10 godzin pracy. 
 4. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

 1. Kierowcy mają obowiązek przerwy w pracy po 4,5 godzinach jazdy. Powinna ona trwać nie krócej niż 45 minut i może być podzielona na części: minimum 15 i minimum 30 minut.

 

 1. Odpoczynek dzienny kierowcy trwa minimum 11 godzin (może być podzielony na dwie części: pierwsza nie krótsza niż 3 godziny, a druga nie krótsza niż 9 godzin).

 

 1. Kierowcy mają obowiązek corocznego wzięcia dwóch tygodni urlopu wypoczynkowego.

 

 1. Kierowcy są zobowiązani do wprowadzania danych dotyczących czasu pracy i jazdy do tachografu, który jest kontrolowany przez organy odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem przepisów.

 

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, mogą być stosowane sankcje administracyjne, takie jak kary finansowe czy zakazy prowadzenia pojazdów. 

 

Szukasz rad dotyczących tachografów? A może chcesz zalegalizować swoje urządzenie? Odwiedź Porębski Transport&Logistic

 

Szybka obsługa, niskie ceny i wysoka jakość! Polecamy!

menu-circlecross-circle