Porębski
Koszty transportu międzynarodowego i kolejowego – co na nie wpływa?

Transportem międzynarodowym określa się usługę przewozową towarów, osób lub energii pomiędzy różnymi krajami. Spełnia on ważne funkcje, to znaczy gospodarcze, polityczne, społeczne oraz produkcyjne. Zadaniem transportu międzynarodowego jest translokacja towarów lub osób do miejsca docelowego. Komunikacja kolejowa polega na przewożeniu pasażerów bądź produktów za pośrednictwem trakcji kolejowej, to znaczy szynowego systemu transportowego, po którym przemieszczają się wagony. Taborem kolejowym określa się połączoną kolumnę pojazdów kolejowych, która jest zdolna do samodzielnego przemieszczania się. Jakie są koszty transportu międzynarodowego i kolejowego oraz co na nie wpływa?

Na czym polega transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy odnosi się do przewozu towarów, osób lub energii z określonego kraju poza jego granice. Oznacza to, że przewożeni są do innego państwa drogą lądową, powietrzną lub morską. Wykorzystywany jest na całym świecie i wykonywany przez spedytorów i firmy transportowe, które zapewniają o szybkim i bezpiecznym przewozie.

Wybór konkretnego środka transportu międzynarodowego uzależniony jest w największym stopniu od terminu, w którym określony towar ma być dostarczony. Przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę jego prędkość oraz odległość, którą ma pokonać. Warto dodać, że transport międzynarodowy ma niemały wpływ na rozwijanie się węzłów komunikacyjnych, a poza tym ma wpływ na postęp gospodarczy.

O transporcie międzynarodowym można mówić w przypadku, gdy:

 • nadanie odbywa się na terytorium państwa członkowskiego, a miejsce docelowe poza Unią Europejską, jeśli odcinek trasy przebiega przez kraj;
 • nadanie jest poza Unią Europejską, a miejsce docelowe na terytorium kraju;
 • nadanie jest na terytorium kraju, a miejsce docelowe poza Unią Europejską;
 • nadanie jest poza Unią Europejską, a miejsce docelowe na terenie państwa członkowskiego, jeśli odcinek trasy przebiega przez kraj;
 • nadanie i miejsce docelowe jest poza Unią Europejską, ale odcinek trasy przebiega przez kraj.

Zgodnie w ustawą od towarów i usług, transport międzynarodowy to: „Zgodnie art. 83 transport międzynarodowy obejmuje przemieszczanie się towarów pomiędzy różnymi krajami, ale z wyłączeniem krajów Unii Europejskiej. Transport na terenie UE jest transportem wewnątrz-wspólnotowym”.

Co wpływa na koszty transportu międzynarodowego?

Na koszy ładunków transportowanych w większości przypadków decydują ceny umowne. Negocjacje stawek są normą, dlatego istotne jest, aby właściciel firmy transportowej miał pełną świadomość kosztów transportu i co na nie wpływa. Dzięki temu ma możliwość realnej wyceny usługi i oszacowania jej opłacalności.

Ustalenie tego, co wpływa na cenę transportu międzynarodowego, nie jest prostym zadaniem, ponieważ w wycenie należy uwzględnić wiele wewnętrznych i zewnętrznych czynników oraz zmiennych.

Czynniki, które decydują o kosztach transportu międzynarodowego, to:

 • odległość przewozu, która liczona jest od miejsca załadunku do miejsca wyładunku;
 • miejsce załadunku oraz wyładunku transportowanego towaru;
 • czas realizacji zlecenia;
 • wielkość i rodzaj transportowanego towaru;
 • czas realizacji transportu i ograniczenia czasowe świadczonej usługi.

Koszty transportu można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są koszty związane z długością realizowanego przewozu, to znaczy:

 • koszty bezpośrednie;
 • koszty opłat drogowych, takich jak promy, specjalne opłaty za mosty czy przełęcze;
 • koszty paliwa, które uzależnione są nie tylko od przejechanych kilometrów, ale również obciążenia pojazdu;
 • koszty z długim okresem rozliczenia, jednak zależne od przejechanych kilometrów;
 • koszty związane z wypłatą dla kierowcy wraz z dodatkiem w postaci diet, która jest uzależniona od długości oraz przebiegu trasy. Całkowity koszt zatrudnienia kierowcy wynika z wielu zmiennych. W przypadku przewoźnika ciężarówki, jego limit wynosi 90 godzin jazdy na każde 2 tygodnie pracy;
 • koszty materiałów eksploatacyjnych, to znaczy oleju czy płynu do spryskiwaczy;
 • koszty zużycia sprzętu, które uzależnione są od liczby przejechanych kilometrów. Wykorzystaniu podlegają opony, sprzęgło itp.

Drugą grupą są tak zwane koszty nieoczywiste, które inaczej nazywane są stałymi. Zaliczają się do nich:

 • koszty niezależnie od liczby zleceń – warto dodać, że niektóre z nich są uzależnione od wielkości posiadanej floty, to znaczy liczby pojazdów;
 • koszty biura i jego utrzymania, to znaczy czynszu, terenu pod bazę oraz wynagrodzenia pracowników w biurze i na bazie;
 • koszty finansowania pojazdu, jeżeli jest on w leasingu lub był zakupiony z jakimś okresem amortyzacji;
 • specjalistyczne koszty, które związane są z prowadzeniem działalności transportowej, na przykład ubezpieczenia;
 • koszty wrażliwe na liczbę zleceń i kontrahentów;
 • koszty zatrudniania określonych osób do obsługi, to znaczy, że dla większej liczby pojazdów i zleceń należy zatrudnić księgową, dyspozytora itp.

Koszty transportu są zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanego przewozu. Przyjmuje się, że przewoźnicy realizują podstawowe typy frachtów. Koszty transportu LTL (Less than Truck Load) w przewozach drobnicowych są uzależnione w dużej mierze od ilości punktów przeładunkowych na trasie. W przypadku frachtów FTL (Full Truck Load), uzależnione są od kierunku i odległości.

Czym jest transport kolejowy?

Transport kolejowy jest całą infrastrukturą, w której skład wchodzą nie tylko lokomotywy i wagony. Wykaz tego, co dokładnie zaliczane jest do infrastruktury kolejowej, zostało opisane w dyrektywie 2012/34/UE. Mniej oczywistym elementem transportu kolejowego są na przykład drogi umożliwiające dostęp dla pasażerów i towarów – są to trasy dojazdowe dla samochodów i podróżnych. Oprócz tego do infrastruktury kolejowej zaliczają się pociągi, linie i stacje kolejowe oraz zaplecze techniczne.

Za pomocą transportu kolejowego można przewozić praktyczne każdy towar. Mimo to najczęściej wykorzystuje się go do transportu ładunków płynnych i stałych, translokowanych luzem – takich jak zboża, ciecze, paliwa, węgiel stal, rudy, artykuły chemiczne, a także materiały niebezpieczne.

Wagony, które wykorzystywane są przy tego typu transporcie, mogą pomieścić nawet 100 m3 ładunku o łącznej wadze, mieszczącej się w  przedziale 50-60 ton. W przypadku transportu konwencjonalnego konieczne jest organizowanie transportu do i z terminala kolejowego. Zarówno załadunek, jak i rozładunek towaru wymaga użycia specjalistycznego sprzętu i profesjonalnych metod, co w tym przypadku może być wadą transportu kolejowego.

Wady i zalety transportu kolejowego

Transport kolejowy posiada swoje zalety i wady. Do pierwszej kategorii zaliczają się:

 • niskie koszty związane z przewozem – w przypadku transportu towarów największe oszczędności przynosi translokacja większej ilości towarów przewożonych na większe odległości. Zależność ta dotyczy też transportu na trasach z poborem opłat autostradowych;
 • możliwość przewozu zróżnicowanych towarów, za pomocą wagonów krytych normalnych i specjalnych, wagonów z platformami, wagonów węglarek, służących do przewozu materiałów sypkich, wagonów chłodni i wagonów cystern;
 • duża ładowność taboru, dzięki której można przewieźć towary o różnych gabarytach, w tym także ładunki ponadgabarytowe;
 • terminowość – transport kolejowy eliminuje ryzyko korków, dlatego pociągi są bardziej punktualne niż transport drogowy;
 • ekologia – przewozy kolejowe zaliczane są do przyjaznych dla środowiska naturalnego, ponieważ nie pozostawiają po sobie wysokiego śladu węglowego.

Do wad transportu kolejowego zaliczają się:

 •  mniejsza opłacalność w przypadku przewozu mniejszej ilości ładunków drobnicowych. Alternatywą jest transport ładunków drobnicowych łączonych w ładunek zbiorowy;
 • mała korzystność cenowa przy przewozie na krótszych trasach – szacuje się, że minimalna odległość, na której opłaca się przewóz pociągiem, to około 200 km;
 • konieczność stosowania dodatkowych gałęzi transportu jako transport kombinowany, na przykład intermodalny. Oznacza to, że transport kolejowy najczęściej jest łączony z drogowym;
 • braki w infrastrukturze – ograniczona liczba terminali przeładunkowych;
 • dość długi czas przewozu w porównaniu z transportem drogowym;
 • bardziej wymagający pod względem logistycznym – konieczność złożonego planowania tras.

Koszty transportu międzynarodowego i kolejowego są zróżnicowane i uzależnione od wielu czynników. W Porębski Transport&Logistik oferujemy szybki i bezpieczny transfer różnego rodzaju towarów poza granice kraju w przystępnych cenach – skontaktuj się z nami.

menu-circlecross-circle